„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
 • English
 • Deutsch
 • Pусский

MYCIE RĄK
fakty

Co 8 Polak
nie myje rąk przed jedzeniem

Co 2 mężczyzna
i co 4 kobieta

nie myją rąk po wyjściu z toalety

Większość Polaków
jeśli myje ręce, robi to nieprawidłowo

Co 3 osoba
z którą się witamy, nie myje rąk wodą z mydłem po wyjściu z toalety

CO ZAMIESZKUJE
nasze dłonie?

 • Na naszych dłoniach znajduje się średnio 3200 bakterii ze 150 różnych gatunków.
 • Co 4 osoba podróżująca komunikacją publiczną ma na rękach bakterie kałowe.
 • Najbardziej zanieczyszczone dłonie mają pracownicy umysłowi.
 • Dotknięcie klamki sprawia, że na nasze dłonie dostaje się od 100 do 10 tysięcy komórek drobnoustrojów.
 • W ciągu całego naszego życia uścisk dłoni wymieniamy jakieś 15 tysięcy razy
Czym skutkuje używanie
zanieczyszczonych klamek?

 • Grypa:

  • Wirusy grypy mogą przeżyć poza organizmem do 48 godzin i do 24 godzin na powierzchniach typu klamki drzwi (rotawirusy – do 60 dni, adenowirusy – do 3 miesięcy, pałeczki E.coli do 16 miesięcy, pałeczki gruźlicy – nawet kilka lat).

  • W Polsce, w sezonie epidemicznym 2019/2020 odnotowano ponad 3,5 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Dotychczasowy przebieg narastania zapadalności i podejrzeń grypy nie odbiega od sytuacji w ostatnich dwóch sezonach (2017/2018 i 2018/2019) i utrzymuje się na wysokim poziomie.

  • Co roku na świecie choruje na grypę około 5-10% osób dorosłych. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wirusa grypy ze środowiska ze względu na jej zdolności mutacji.
 • Biegunka, wirusowe zapalenie wątroby typu A, infekcje oddechowe, gronkowiec, salmonella oraz wiele rodzajów chorób pasożytniczych.

„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN