„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
  • English
  • Deutsch
  • Pусский

WSPARCIE DLA TWORZENIA
bezpiecznego miejsca pracy

mniejsza zachorowalność
na choroby wirusowe i bakteryjne

Czytaj więcej o zagrożeniach

utrwalanie dobrych nawyków
(zwiększona świadomość 
zagrożenia)

Czytaj więcej

mniejsza ilość zwolnień lekarskich
(zwiększona wydajność pracowników,
lepsze wyniki)

Czytaj więcej
ILE FIRMY WYDAJĄ
na środki czystości?

Właściciele firm, w zależności od zajmowanych powierzchni oraz ilości zatrudnionych pracowników wydają miesięcznie duże kwoty pieniędzy na zakup środków myjących i dezynfekujących. Te ostatnie – w obliczu ciągle wzrastającego zagrożenia chorobami zakaźnymi, mogą być coraz większym obciążeniem dla finansów firmy.

ILE CZASU SPĘDZAMY
na zwolnieniach lekarskich?

Średnio, osoby pracujące, z różnych grup wiekowych, spędzają na zwolnieniach lekarskich 12 dni rocznie (w statystykach tych nie zostały uwzględnione zwolnienia lekarskie wystawiane z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny). Polacy spędzają na zwolnieniach lekarskich prawie 280 mln dni rocznie.

ILE FIRMY WYDAJĄ
na świadczenia zdrowotne?

W przypadku firm, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego do 20 ubezpieczonych, to pracodawca jest zobowiązany do naliczania i wypłaty świadczenia. Szacuje się, że tylko niecałe 2% wszystkich zwolnień chorobowych przekracza 33 dni, kiedy świadczenie opłaca ZUS. Oznacza to, że całą resztę pokrywa pracodawca.

UTRWALANIE
dobrych nawyków

Zwiększenie świadomości zagrożenia wymaga czasu i aby tę świadomość utrwalić potrzebna jest zmiana przyzwyczajeń. Bezpieczna klamka jest prostym urządzeniem, które może pomóc w umacnianiu pozytywnych nawyków i przez to w zmniejszaniu ryzyka zachorowania. Dzięki niej zadbamy o siebie i innych.

„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN