„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
  • Polski
  • Deutsch
  • Pусский

This website stores short information, so-called cookies, in your web browser. Stored cookies in no way provide possibility of identifying the person visiting this website. Each cookie has an expiry date defined by its creator, after which it is deleted from the browser's memory. For this reason, we can distinguish session cookies that expire when you close your browser, and persistent cookies that have a defined expiry date.

Pursuant to the Act of 16 November 2012 Amending the Telecommunications Law (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445), by enabling storage of cookies in your browser you accept the conditions of use.

Should you wish to change your browser settings, please follow the following instructions for software you use:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Information stored in cookies by this website include the choice of language in which the content of the website is delivered, session ID and the fact of hiding the Privacy Policy notification bar.

Cookies saved by Google Maps are used to remember the User's preferences and places selected on the map. For more information on the use of cookies by Google Maps and its privacy policy, please visit http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN