„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
  • Polski
  • English
  • Deutsch

МИР ПОЛОН ОПАСНОСТЕЙ
Научимся на них отвечать

Сделаем ставку на верное решение
и надежный продукт – безопасную ручку.

Узнать больше о продукте

ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ
Будьте осторожны

Прикосновение к ручке, которой мы пользуемся десятки раз в день, способствует тому, что на наши руки попадает от 100 до 10 тысяч микробных клеток. В результате мы подвержены риску многих инфекционных и паразитарных заболеваний.


Узнать больше об угрозах

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КАЖДОГО
Безопасность для Вас

В соответствии с законом ответственность за здоровье и безопасность на рабочем месте несет работодатель. Создайте безопасное рабочее место и сократите расходы.


Узнать больше о преимуществах

„BARCZAK” Marek Barczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu „Bezpiecznej Klamki” przyczyniającej się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19”

Celem projektu jest nabycie nowoczesnych środków trwałych umożliwiających rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci „Bezpiecznej Klamki”.

Planowane efekty to wzrost innowacyjności oferty, zwiększenie konkurencyjności firmy, wprowadzenie nowego produktu

Wartość projektu: 977.751,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 675.682,00 PLN